نائب نائب
سفارش تبلیغ
  • راوی ! ( جمعه 88/11/16 :: ساعت 8:11 صبح)

  • این قضیه باید مورد توجه شما جوانها باشد، که غربیها اولین بهره از علم را در زمینه‏ی استعمار بردند؛ یعنی در همان قرن هفدهم و هیجدهم که آغاز حرکت علمی اروپا بوده، از همان اول استعمار را آغاز کردند. آغاز حرکت استعماری غربیها در مناطق پر ثروت آسیا و آفریقا از همان سالهاست. آنها توانستند از همان علم محدود برای سلطه بیشتر بر انسانهای دیگر استفاده کنند، تفنگ در مقابل شمشیر و نیزه یک قدرت به حساب می‌آید.

    غربیها با علم خودشان با همان مراحل اولیه‏ی دانش و فن‌آوری و تکنولوژی که به دست آورده بودند، از تفنگ، کشتی بخاری و وسایل سلطه‏ی هر چه بیشتر، در کشورهای دور افتاده، که بعضی دارای تمدنهای بسیار قدیمی هم بودند؛ مثل هند، به استعمار هند، آفریقا و برخی مناطق دیگر پرداختند.

    از ثروت آن مردم استفاده و مایه‌های علمی خودشان را تقویت کردند، و از آن علم باز برای تثبیت و تحکیم قدرت خودشان در مناطق گوناگون دنیا استفاده کردند. یعنی هم از علم برای قدرت و از قدرت برای علم استفاده کردند. و نتیجه این شد که بر کشورهای اسلامی، سلطهی سیاسی، فرهنگی و علمی پیدا کردند. 


    مقام معظم رهبری - 13/6/82 – بیانات در جمع دانش‌آموختگان طرح ولایت (دریافت متن کامل: فرمت doc ، فرمت pdf)