نائب نائب
سفارش تبلیغ
  • راوی ! ( چهارشنبه 88/1/12 :: ساعت 8:35 عصر)

  • حقیقتاً درس بخوانید. حقیقتاً باید در محیطهاى دانشجوئى، جستجوى دانش باشد. آدم مى‏بیند در بعضى از میحطهاى دانشجوئى، دانشجو به معناى واقعى دانش، جو نیست؛ یعنى در جست و جوى دانش نیست؛ یک چیز حفظى و سر هم بندى است؛ نگذارید این جورى شود. حقیقتاً جوینده‏ى دانش باشید و دانش را فقط خواندنِ متن و فراگرفتن متون ندانید. [] دانشجو بایستى پرسشگر، متعمق، اِشکال کننده‏ى به استاد، جستجوکننده‏ى از زوایا و گوشه کنارهاى بحث علمى بار بیاید.


     مقام معظم رهبری – 25/2/86 - دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسى مشهد (دریافت متن کامل)