نائب نائب
  • راوی ! ( سه شنبه 88/1/4 :: ساعت 9:36 عصر)

  • من به ورزش معتقدم. البته این‏ها یک مقدارى مربوط به مدیریتهاست که امکانات را براى دانشجویان فراهم کنند، یک مقدار هم مربوط به خود دانشجویان است؛ همه را هم تقصیر مدیریتها نباید انداخت. [...] ورزش مهم است و براى نشاط و سلامت و شادابى شما جوانها خیلى مهم است.

     

    مقام معظم رهبری – 25/2/86 - دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسى مشهد (دریافت متن کامل)