نائب نائب
 • راوی ! ( پنج شنبه 86/3/24 :: ساعت 10:9 صبح)

 • بسیج باید جلوتر از همه وارد عرصه‏ى علم بشود. شما باید بروید و عرصه‏هاى علمى را، عرصه‏هاى فناورى را، نوآورى‏هاى علمى و آفاق شناخته‏نشده‏ى علم را تصرف کنید. البته درس‏نخوانده و کارنکرده نمى‏شود؛ این هم راه دارد و بعد عرض خواهم کرد.
  (مقام معظم رهبری 31/2/86) • راوی ! ( پنج شنبه 86/1/16 :: ساعت 2:44 عصر)

 • علمِ ترجمه‏اىِ محض خوب نیست؛ مگر به عنوان یک وسیله. ما نباید دچار ترجمه شویم. علم و فرهنگ ترجمه و سیستمها و روشهای ترجمه‏اى، درست نیست.

  ما به عنوان یک ملت با استعداد، باید علم‏آفرینى
  کنیم و مى‏توانیم.

  (مقام معظم رهبری 22/2/82) • راوی ! ( چهارشنبه 86/1/15 :: ساعت 2:34 عصر)

 • ما نباید به فراگیرى قانع باشیم؛ باید هدفِ تحقیق و آموزش ما تولید علم باشد؛ یعنى رسیدن به آن‏جایى که نوآوریهاى علمى در فضاى موجود بشرى، از آن‏جا شروع مى‏شود.

  ما از لحاظ استعداد، نسبت به کسانى که دانش را در دنیا تولید کردند، گسترش دادند، پیش بردند و بر اساس دانش، فنآوریهاى پیچیده را به‏وجود آوردند، کمبود نداریم. • راوی ! ( پنج شنبه 86/1/9 :: ساعت 11:57 عصر)

 • جنبش نرم‏افزارى، یعنى در معرفت علمى ننشینید دست خود را دراز کنید تا دیگران بکارند و میوه‏چینى کنند و هر مقدار از میوه را که لازم نداشتند، بیاورند در دست شما بگذارند

   

  مگر ما مى‏توانیم؟ بله، مى‏توانیم. ما در میدانهاى گوناگون و در فضاى معرفت علمىِ امروز دنیا مى‏توانیم کارهایى بکنیم که هنوز در دنیا نو باشد؛ این در همه‏ى زمینه‏ها کاملاً امکان‏پذیر است. • راوی ! ( پنج شنبه 86/1/9 :: ساعت 3:19 عصر)

 • تولید علم یعنى رفتن از راههایى که به نظر، راههاى نارفته‏اى است.

   

  البته این به آن معنا نیست که ما راههایى را که دیگران رفته‏اند،نرویم و به تجربه‏هاى دیگران بى‏اعتنایى کنیم؛ بلکه به این معناست که به فکر باشیم.

   

  در این دنیاى عظیم و در این طبیعت بزرگ، ناشناخته‏هاى فراوانى وجود دارد که دانش پیشرفته امروز هنوز به آنها دست نیافته است. ناشناخته‏ها بسیار فراوان است و به گمان زیاد به‏مراتب بیشتر از چیزهایى است که بشر تاکنون به آنها دست یافته است. باید دقّت کنیم، فکر کنیم و به دنبال کشف ناشناخته‏ها باشیم.

  (مقام معظم رهبری 22/2/82) • راوی ! ( چهارشنبه 86/1/8 :: ساعت 3:0 عصر)

 • مرزهاى دانش را بشکنید.

   

  این‏که من مى‏گویم نهضت نرم‏افزارى، انتظار من از شما جوانها و اساتید این است. تولید علم کنید. به سراغ مرزهاى دانش بروید. فکر کنید. کار کنید. با کار و تلاش مى‏شود از مرزهایى که امروز دانش دارد، عبور کرد؛

   

  در بعضى رشته‏ها زودتر و در بعضى رشته‏ها دیرتر. فناورى هم همین‏طور است. علم باید ناظر به فناورى باشد.

  (مقام معظم رهبری 17/4/1383) • راوی ! ( چهارشنبه 86/1/8 :: ساعت 12:18 عصر)

 • تولید علم:

  یعنی شکستن مرزهای علم و پیشرفت کردن
  با تحصیل علم و تبحر در علم تفاوت دارد؛

  ما اولی را نیاز داریم. نه این که به دومی نیاز نیست، اما دومی کافی نیست.
  (مقام معظم رهبری 26/9/83)     1   2      >