نائب نائب
سفارش تبلیغ
 • راوی ! ( دوشنبه 87/7/15 :: ساعت 2:38 عصر)

 • برادران و خواهران عزیز! سال آخر یکى از سالهاى امتحان است. [...] در مجلس، نباید نماینده‏ى فلان منطقه تصور کند که هنر نمایندگى او در این است که براى آن منطقه دائماً پشتیبانى جلب کند. اصلاً مسأله‏ى نماینده‏ى مجلس این نیست؛ نباید فکر کنیم که چون ما نماینده‏ى فلان شهر یا فلان استانیم، مرتب بایستى براى آن شهر یا استان امتیاز بگیریم. این یک میدانِ رقابتِ غلط و بى‏برنامه و نادرستى است که تبعات بدى هم دارد.

  شما درست است که از فلان نقطه‏ى کشور انتخاب شده‏اید، اما فقط نماینده‏ى آن‏جا نیستید؛ شما نماینده‏ى همه‏ى ملت ایرانید. شأن مجلس هم قانونگذارى است، نه گرفتن تسهیلات و کمکهاى عمرانى و غیره براى آن منطقه‏ى خود؛ به قانون اساسى هم نگاه کنید. شأن شما این است که قانون بگذارید؛ منتها قانونى بگذارید که آنقدر محکم و خوب و شامل باشد که منطقه‏ى شما را هم سیراب کند. این حالت گاهى در سال آخر تشدید مى‏شود؛ حالا ما این را بى‏رودربایستى به شما عرض بکنیم؛ مراقب باشید. بنابراین سال آخر، سال امتحان الهى است.

   

  مقام معظم رهبری - 8/3/86 - دیدار نمایندگان هفتمین دوره مجلس شوراى اسلامى • راوی ! ( سه شنبه 87/4/4 :: ساعت 7:46 عصر)

 • در مجلس، نباید نماینده‏ى فلان منطقه تصور کند که هنر نمایندگى او در این است که براى آن منطقه دائماً پشتیبانى جلب کند. اصلاً مسأله‏ى نماینده‏ى مجلس این نیست؛

  نباید فکر کنیم که چون ما نماینده‏ى فلان شهر یا فلان استانیم، مرتب بایستى براى آن شهر یا استان امتیاز بگیریم. این یک میدانِ رقابتِ غلط و بى‏برنامه و نادرستى است که تبعات بدى هم دارد. شما درست است که از فلان نقطه‏ى کشور انتخاب شده‏اید، اما فقط نماینده‏ى آن‏جا نیستید؛ شما نماینده‏ى همه‏ى ملت ایرانید.

  شأن مجلس هم قانونگذارى است، نه گرفتن تسهیلات و کمکهاى عمرانى و غیره براى آن منطقه‏ى خود [...] منتها قانونى بگذارید که آنقدر محکم و خوب و شامل باشد که منطقه‏ى شما را هم سیراب کند.

  این حالت گاهى در سال آخر [هر دوره] تشدید مى‏شود؛ [...] سال آخر، سال امتحان الهى است. همیشه این‏طور بوده، حالا هم همین‏طور است. مراقب باشید.

   

  مقام معظم رهبری – 8/3/86 - دیدار نمایندگان هفتمین دوره مجلس شوراى اسلامى