نائب نائب
سفارش تبلیغ
 • راوی ! ( چهارشنبه 89/1/25 :: ساعت 2:1 عصر)

 • این عزت ملى را باید حفظ کنیم. عزت ملى فقط با زبان و با ادعا و با شعار حفظ نمیشود؛ امروز اگر ملت ایران عزیز است و در سیاستهاى بزرگ جهانى داراى نفوذ است، علتش در ایمان او، و در عمل و ابتکار او، و در اقدام شجاعانه‏ى او، و در وحدت و یکپارچگى اوست.

  هر کدام از این عوامل را که از دست بدهیم عزت ما دچار تهدید میشود. اگر ما وحدت خودمان را از دست بدهیم، اگر ایمان خودمان را از دست بدهیم، اگر روحیهى کار و تلاش خودمان را - که بحمداللَّه امروز در مجموعه‏ى عظیم ملت، بخصوص در نسل جوان محسوس است - از دست بدهیم، عزتمان را از دست خواهیم داد. این یک نقطه‏ى اساسى براى تحلیل حوادث سیاسى - بخصوص براى جوانها - است.

   

  مقام معظم رهبری – 22/2/88 – بیانات در جمع مردم استان کردستان (دریافت متن کامل: فرمت doc ، فرمت pdf) • راوی ! ( جمعه 88/12/14 :: ساعت 10:52 صبح)

 • یکى از اساسى‏ترین قلمهائى که انقلاب اسلامى به ما ملت ایران عطا کرد، احساس عزت بود. امام بزرگوار ما مظهر عزت بود. آن روزى که امام علناً فرمود «آمریکا هیچ غلطى نمیتواند بکند»، اوج اقتدار سیاسى و نظامى آمریکا در دنیا بود. امام احساس عزت را به این مردم برگرداند و انقلاب احساس عزت را به ملت ایران برگرداند. امروز ایرانى به ایرانى بودن خود و به مسلمان بودن خود افتخار میکند. امروز قدرتمندان عالم هم اعتراف میکنند که در مقابل ملت ایران، تهدید آنها، قدرت نظامى آنها و تبلیغات سیاسى آنها هیچ تأثیرى ندارد؛ ملت ایران راهى را و هدفى را که انتخاب کرد، با قدرت تمام خواهد رفت و به آن هدف خواهید رسید.

  آنچه مهم است حفظ این عزت ملى است.

   

  مقام معظم رهبری – 22/2/88 – بیانات در جمع مردم استان کردستان (دریافت متن کامل: فرمت doc ، فرمت pdf) • راوی ! ( جمعه 88/11/9 :: ساعت 11:50 صبح)

 • اگر یک ملتى احساس عزت نکند، یعنى به داشته‏هاى خود - به آداب خود، به سنن خود، به زبان خود، به الفباى خود، به تاریخ خود، به مفاخر خود و به بزرگان خود - به چشم حقارت نگاه کند، آنها را کوچک بشمارد و احساس کند از خودش چیزى ندارد، این ملت براحتى در چنبرهى سلطهى بیگانگان قرار می‏گیرد.

   

  مقام معظم رهبری – 22/2/88 – بیانات در جمع مردم استان کردستان (دریافت متن کامل: فرمت doc ، فرمت pdf) • راوی ! ( جمعه 88/9/20 :: ساعت 9:24 عصر)

 • برادران و خواهران عزیز!  اسلام براى ساخت یک جامعه‏ى سرافراز و پویا خصوصیاتى را ترسیم کرده و راه رسیدن به آنها را براى ملت مسلمان و امت اسلامى در طول تاریخ تبیین کرده است.

  یکى از این نشانه‏ها و خصوصیات عزت ملى است؛ عزت. همچنانى که یک فرد مایل است ذلیل نباشد و عزیز باشد، از آرزوهاى بزرگ یک ملت هم این است که عزیز باشد و ذلیل نباشد. عزت ملى چیست؟ عزت ملى عبارت است از اینکه یک ملت در خود و از خود احساس حقارت نکند.

  نقطه‏ى مقابل احساس عزت، احساس حقارت است؛ یک ملت وقتى به درون خود - به سرمایه‏هاى خود، به تاریخ خود، به مواریث تاریخى خود، به موجودى انسانى و فکرى خود - نگاه می‏کند، احساس عزت و غرور کند، احساس حقارت و ذلت نکند. این یکى از چیزهائى است که براى یک ملت لازم است.

  قرآن در موارد متعددى به این معنا اشاره کرده: «یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ و للَّه العزّة و لرسوله و للمؤمنین و لکنّ المنافقین لا یعلمون».(2) منافقان با خودشان گفتگو می‏کردند که ما عزیزیم و مسلمانها را - که ذلیلند - از مدینه خارج خواهیم کرد! خداوند به پیغمبر وحى فرستاد که اینها اینجور می‏گویند، لیکن نمی‏فهمند و نمی‏دانند؛ آنکه عزیز است مؤمنانند؛ عزّت از آنِ خداست و از آنِ پیامبر خدا و از آنِ مؤمنان باللَّه. این یک تابلو درخشانى است که همیشه جلوى چشم امت اسلامى باید قرار داشته باشد؛ «عزت ملى».

   

  مقام معظم رهبری – 22/2/88 – بیانات در جمع مردم استان کردستان (دریافت متن کامل: فرمت doc ، فرمت pdf)