نائب نائب
سفارش تبلیغ
  • راوی ! ( چهارشنبه 88/1/12 :: ساعت 8:2 عصر)

  • صرفهجوئى به معناى مصرف نکردن نیست؛ صرفهجوئى به معناى درست مصرف کردن، بجا مصرف کردن، ضایع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است.

    اسراف در اموال و در اقتصاد این است که انسان مال را مصرف کند، بدون اینکه این مصرف اثر و کارائى داشته باشد. مصرف بیهوده و مصرف هرز، در حقیقت هدر دادن مال است.

    جامعه‏ى ما باید این مطلب را به عنوان یک شعار همیشگى در مقابل داشته باشد؛ چون وضع جامعه‏ى ما از لحاظ مصرف، وضع خوبى نیست. این را من عرض میکنم؛ ما باید اعتراف کنیم به این مسئله. عادتهاى ما، سنتهاى ما، روشهاى غلطى که از این و آن یاد گرفته‏ایم، ما را سوق داده است به زیادهروى در مصرف به نحو اسراف.

     

    مقام معظم رهبری - 1/1/1388 - اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی بن موسی الرضا(ع) (دریافت متن کامل)