نائب نائب
 • راوی ! ( چهارشنبه 89/2/29 :: ساعت 9:33 عصر)

 • این معرفت‏ها [معرفت دینی] باید ملاک فعالیت سیاسی را هم به دست شما بدهد.

  در یک جامعه‏ی زنده همه موظف به تلاش سیاسی هستند. تلاش سیاسی غیر از سیاستزدگی است. غیر از سیاست بازی است. در یک جامعه زنده همه موظف به تلاش سیاسی هستند.

  تلاش سیاسی یعنی: آگاه شدن از جریان کنونی جامعه و خطراتی که آن را تهدید می‏کند و مشخص کردن جبهه دوست و جبهه دشمن و گرفتن موضع مناسب در مقابل آنها.

  این آن فهم سیاسی است که برای همه لازم است و به دنبال آن تلاش هم است. این لازم است، این باید با ملاک‏های ناشی از همین معرفت اسلامی باشد. اگر این ملاک‏ها در دست یک فعال سیاسی نباشد، جبهه‏ها را اشتباه می‏کند، جبهه حق و باطل را با هم مخلوط می‏کند، از هم تمیز نمی‏دهد.

   

  مقام معظم رهبری -17/5/81- دیدار با دانش‌آموختگان طرح ولایت (دریافت متن کامل: فرمت doc ، فرمت pdf) • راوی ! ( پنج شنبه 89/1/12 :: ساعت 11:1 صبح)

 • فعالیت سیاسی و فرهنگی دانشجو و دانش‏آموز بایستی به برکت این معرفتآموزی‏ها [معرفت دینی در طرح ولایت]، جهت پیدا کند و رونق بگیرد. دانشجو و دانشآموز بداند که حالا باید چه کار کند و چه فعالیتی انجام دهد.

   

  مقام معظم رهبری -17/5/81- دیدار با دانش‌آموختگان طرح ولایت (دریافت متن کامل: فرمت doc ، فرمت pdf) • راوی ! ( پنج شنبه 87/10/5 :: ساعت 11:36 عصر)

 • در محیط دانشگاه، تحمل و مداراى سیاسى لازم است. تشکلهاى دانشجوئى نسبت به هم مداراى سیاسى داشته باشند؛ تحمل سیاسى داشته باشند.

  درگیر کردن مجموعه‏هاى دانشجوئى با هم، نقشه‏ى خطرناکى است که کشیده شده است؛ این نقشه را کشیده‏اند. باید مراقب باشید. می‏خواهند تشکلهاى دانشجوئى را به جان هم بیندازند. [...] راه مواجهه‏اش هم همین است که مجموعه‏هاى دانشجوئى، افراد دانشجوئى و تشکلهاى دانشجوئى، حالت مدارا و تحمل داشته باشند.

   

  مقام معظم رهبری – 25/2/86 - دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسى مشهد • راوی ! ( دوشنبه 86/1/6 :: ساعت 4:19 عصر)

 • سیاست در دانشگاه به این معناست :

  پیدا کردن قدرت تحلیل مسائل و جریانهای مهم کشور .

  دو نوع کار سیاسی داریم :

  اول سیاست بازی و سیاست زدگی که این به خصوص در دانشگاه مورد قبول نیست .

  دوم سیاستگری است یعنی فهم و قدرت تحلیل سیاسی پیدا کردن که یکی از وظایف تشکل­هاست.

  نوع برنامه ریزی و کار را به کیفیتی قرار دهید که دانشجو قدرت سیاسی پیدا کند . هر حرفی را به آسانی نپذیرد یا رد نکند .

  (مقام معظم رهبری 25/7/85)