نائب نائب
سفارش تبلیغ
  • راوی ! ( دوشنبه 88/1/3 :: ساعت 11:23 عصر)

  • تجدد و نوگرایىِ حقیقى و باز کردن میدان‏هاى تازه‏ى زندگى، مطلوب اسلام است؛ اصلاً اسلام این را از انسان خواسته؛ این به برکت تأمل، تعمق، کار درست، کار فکرى، تلاش عملى، مجاهدت، استقبال از کار و از خطر در همه‏ى میدان‏ها، و همتها را بلند کردن به‏دست مى‏آید.

    این کارها مربوط به کیست؟ مربوط به بسیج است. اگر بسیج را درست معنا کنیم، همین است. بسیج همچنین یعنى انسان باهمتى که غیرت دینى و دانایىِ فکرى و نیازشناسى و ابتکار و جوشش ذهنى و خلاقیت دارد و وارد میدان مى‏شود.

    بسیج دانشجویى طبیعتاً مظهر تام و تمام این مفاهیم است.

     

    مقام معظم رهبری – 5/3/84 - دیدار دانشجویان بسیجى (دریافت متن کامل)