نائب نائب
 • راوی ! ( پنج شنبه 87/12/22 :: ساعت 6:28 صبح)

 • مفهوم تجدد نیز در کشور ما بیمار و معیوب و معلول متولد شد. تجدد در کشور ما به چه معنا بود؟ این‏که عرض مى‏کنم، مربوط به اواخر دوران قاجار است؛ بعد در دوره‏ى رضاخان و بقیه‏ى دوره‏ى پهلوى هم اوج حرکتى بود که الان دارم مى‏گویم. در قاموس متجددین کشور ما «تجدد» به معناى تقلید از غرب بود. تقلید یعنى چه؟ یعنى شما بروید لباس کهنه‏ى کسى را بخرید و در روز عید به عنوان لباس نو تنتان کنید. […]

  البته مخالفت‏هایى هم که با این تجددها مى‏شد، سطحى بود؛ این را هم به شما بگویم. نوع مخالفتى که با تجدد و موج تجددگرایى در ایران پیدا شد - چه در اواخر دوران قاجار، چه در دوران پهلوى - بنده آن را نمى‏پسندم؛ از قدیم هم این‏طور عکس‏العمل‏ها را نمى‏پسندیدم؛ چون سطحى برخورد مى‏کردند. آنها در تقلید از غربى‏ها افراط مى‏کردند، اینها هم در مقابل تحریم مى‏کردند. […]

  تجدد چیست؟ تجدد، پیشرو بودن است. نگاه کنید ببینید چه کم دارید، کجا خلأ دارید و این خلأ چگونه به بهترین وجه قابل پُر شدن است؛ ذهن خلاق خودتان را به کار بیندازید و آن خلأ را پُر کنید؛ این مى‏شود پیشرفت. این حرف، در لباس هست؛ در منش ظاهرى هست؛ در فکر هست؛ در شیوه‏ى اداره‏ى جامعه هست؛ در مسائل اجتماعىِ گوناگون هست؛ در مسائل سیاسى هست؛ در همه چیز این حرف جارى است؛ در آن جاهایى که عقل انسان قادر به حکم کردن و قضاوت کردن است. آن‏جایى که عقل میدانى ندارد - میدان تعبد و شرع است - باید متعبد به شرع ماند. اتفاقاً کسانى‏که پابند و متعبد به شرع ماندند، بعدها وقتى عقلشان بیشتر به کار افتاد، فهمیدند چرا شرع این حکم را کرده.

   

  مقام معظم رهبری – 5/3/84 - دیدار دانشجویان بسیجى (دریافت متن کامل)


  نظرات و تحلیل ها ()