نائب نائب
سفارش تبلیغ
 • راوی ! ( سه شنبه 88/12/18 :: ساعت 11:57 صبح)

 • یکى از اساسى‏ترین قلمهائى که انقلاب اسلامى به ما ملت ایران عطا کرد، احساس عزت بود. امام بزرگوار ما مظهر عزت بود. آن روزى که امام علناً فرمود «آمریکا هیچ غلطى نمیتواند بکند»، اوج اقتدار سیاسى و نظامى آمریکا در دنیا بود. امام احساس عزت را به این مردم برگرداند و انقلاب احساس عزت را به ملت ایران برگرداند. امروز ایرانى به ایرانى بودن خود و به مسلمان بودن خود افتخار میکند. امروز قدرتمندان عالم هم اعتراف میکنند که در مقابل ملت ایران، تهدید آنها، قدرت نظامى آنها و تبلیغات سیاسى آنها هیچ تأثیرى ندارد؛ ملت ایران راهى را و هدفى را که انتخاب کرد، با قدرت تمام خواهد رفت و به آن هدف خواهید رسید.

  آنچه مهم است حفظ این عزت ملى است.


   مقام معظم رهبری – 22/2/88 – بیانات در جمع مردم استان کردستان (دریافت متن کامل: فرمت doc ، فرمت pdf) • راوی ! ( پنج شنبه 87/10/26 :: ساعت 11:28 صبح)

 • سازماندهی بسیج، یکی از نوآوری‌های امام بزرگوار بود. سازمانی به نام بسیج بعد از آنکه بسیج عبارت بود از مجموعه‌ی انگیزه‌های مقدس و احساس مسئولیت و تعهد، آن را در قالب یک سازمان درآوردن، این جزو ابتکارات ماندگار امام بزرگوار بود. ما دیدیم برخی از سران کشورهای اسلامی نسبت به این قضیه با صراحت اظهار کردند که این کارِ بسیار بزرگی است. حقیقتاً هم کار بزرگی بود که امام انجام دادند.

   

  مقام معظم رهبری – 14/2/87 - دیدار بسیجیان استان فارس‏ • راوی ! ( چهارشنبه 86/6/21 :: ساعت 11:12 صبح)

 • سرّ این نفوذ عجیب که این مرد بزرگ {امام خمینی(ره)} در دل توده‏هاى عظیم مسلمان در کشورهاى مختلف راه یافت و راز این نفوذ عظیم، این است: از خود عبور کردن، براى خود تلاش نکردن، خدا را دیدن و از خدا الهام گرفتن و براى خدا مجاهدت به تمام معنا انجام دادن. این راز عظمت امام بزرگوار و رهبرى روحانى است.
  لذا شما در زندگی امام که نگاه میکنید، این ارتباط با خدا و اتصال با خدا در او یک سکینه و آرامشى به وجود مى‏آورد. آنجائى که دیگران وحشتزده میشدند، او آرام بود! آنجائى که دیگران به تزلزل مى‏افتادند، او قاطع و مصمم بود. در وصیتنامه‏ى خود هم خطاب به
  مردم ایران، بلکه ملتهاى مسلمان میگوید با دلى آرام و قلبى مطمئن از مردم خداحافظى
  میکند و به جوار رحمت الهى می‏رود.
  (مقام معظم رهبری 14/03/86 - هجدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) ‏) • راوی ! ( پنج شنبه 86/3/24 :: ساعت 10:8 صبح)

 • امام بزرگوار ما مصداق این آیه‏ى شریفه بود که «انّ الّذین امنوا و عملوا الصّالحات سیجعل لهم الرّحمن ودّا»؛ هدف او، هدف الهى؛ رفتار او، رفتار ایمانى؛ و عمل او، عمل صالح. این است که در فضاى ذهنیت جامعه‏ى اسلامى، براى چنین موجودى میماند و میرائى ندارد؛ مثل سلسله‏ى انبیاء الهى و اولیاء الهى که جسمشان از مردم غایب شد، اما حقیقتشان و هویتشان زنده است.
  (مقام معظم رهبری 14/3/86) • راوی ! ( شنبه 86/3/19 :: ساعت 1:35 عصر)

 • امام بزرگوار ما هر روز گوئى زنده‏تر میشود؛ در فضاى جامعه‏ى ما و در فضاى بین‏الملل اسلامى، روزبه‏روز امام بزرگوار برجسته‏تر و فکر او و راه او فهمیده‏تر و ملموستر میشود.
  آن چیزى که این دوام را، این استمرار وجود را، این برکات را پدید آورده است،
   
  چیست؟ آن، ایمان مخلصانه و عمل صادقانه است.
  (مقام معظم رهبری 14/3/86)