نائب نائب
  • راوی ! ( جمعه 89/1/13 :: ساعت 12:11 عصر)

  • امتیاز بى‌‌بدیل مجلس خبرگان رهبرى این است که در این مجلس دغدغه‌‌هاى عمومى و ملى مطرح است؛ معطوفاً به اسلام و انقلاب.

    در این مجلس - که شاید این خصوصیت در این مجلس بى‌‌نظیر باشد - جناح‌‌بندى‌‌هاى سیاسى، خطبازى‌‌ها و خطسازى‌‌ها راهى ندارد؛ تاکنون بحمداللَّه این جور بوده، بعد از این هم به حول و قوه‌‌ى الهى همین جور خواهد بود؛ و همین مایه‌‌ى وزانت و متانت و اهمیت این مجلس در چشم مردم است. و لذا مى‌‌بینید دشمنى دشمن‌‌ها هم با این مجلس بسیار وسیع و گسترده است، که در هر برهه‌‌اى از زمان به یک نحوى این دشمنى نشان داده می‏شود.

    این مایه‌‌ى اعتماد مردم است که احساس بکنند این جمع منتخب آنها - که همه عناصر روحانى و شناخته شده‌‌ى به علم دین هستند - در این مجلس به فکر مسائل اساسى اسلام و مسلمین و جامعه‌‌ى ایرانى و مسائل عمده‌‌ى کشور هستند؛ مسائل شخصى و خطى و جناحى در تصمیم‌‌گیرى‌‌ها و در اظهارات اینها راهى ندارد. این خیلى چیز مهمى است. صحنه‌‌ى کار براى این مجلس، صحنه‌‌ى دفاع از اصول است، صحنه‌‌ى دفاع از ارزشهاست؛ ممکن است سلائق و بیانهاى مختلفى باشد، لکن حقیقت قضیه همین است؛ و این ان‌‌شاءاللَّه باید با جدیت و استحکام ادامه پیدا بکند.

     

    مقام معظم رهبری – 2/7/88 - دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری (دریافت متن کامل: فرمت doc ، فرمت pdf)