نائب نائب
 • راوی ! ( شنبه 88/8/9 :: ساعت 6:58 عصر)

 • عزیزان من! شرط اصلى فعالیت درست شما در این جبههى جنگ نرم، یکى‏اش نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است. نگاهتان خوشبینانه باشد. ببینید، من در مورد بعضى‏تان به جاى پدربزرگ شما هستم. من نگاهم به آینده، خوشبینانه است؛ نه از روى توهم، بلکه از روى بصیرت. شما جوانید - مرکز خوشبینى - مواظب باشید نگاهتان به آینده، نگاه بدبینانه نباشد؛ نگاه امیدوارانه باشد، نه نگاه نومیدانه. اگر نگاه نومیدانه شد، نگاه بدبینانه شد، نگاه «چه فایده‏اى دارد» شد، به دنبالش بى‏عملى، به دنبالش بى‏تحرکى، به دنبالش انزواء است؛ مطلقاً دیگر حرکتى وجود نخواهد داشت؛ همانى است که دشمن میخواهد.


  مقام معظم رهبری – 4/6/88 - بیانات در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی (ردریافت متن کامل: فرمت doc ، فرمت pdf) • راوی ! ( دوشنبه 87/7/15 :: ساعت 2:26 عصر)

 • آنچه که انقلاب به ما داده و توقع ما از خودمان است، این است که این را روز به روز در خودمان تقویت کنیم:


  آن، اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس ملى؛ ملت به خود اعتماد به نفس داشته باشد، بداند که میتواند مقاصد خودش را با همت بلند و با مجاهدت و با همدستىِ همه‏ى کشور با یکدیگر، پیش ببرد؛ این را باید بدانیم.


  جامعه‏ى دانشگاهى ما در زمینه‏ى کار خود، در زمینه‏ى علم‏پژوهى خود باید این را از بُن دندان باور کند و دانشجوى ما، استاد ما، محقق ما، مدیران دانشگاهى ما بدانند که هر کارى بخواهند، مى‏توانند بکنند؛ در سایه‏ى همت، در سایه‏ى مجاهدت و در سایه‏ى تلاش.


   این،آن چیزى است که ما لازم داریم.


   


  مقام معظم رهبری – 25/2/86 - دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسى مشهد